SUPPORT 

Last ned TeamViewer Quick Support

DeskShare (exe file)
DeskShare (zip file)
Vi har utviklet et elektronisk låsesystem for bysykkel!

Styresystemer.

INFOTRONICS AS har levert avanserte løsninger for styring av laboratorier med kompliserte elementer og nøyaktige målinger.

Målelanser for oljeindustrien

INFOTRONICS leverer kundetilpassede målelanser til oljeindustrien. Lansene er basert på reed-brytere som kontrollerer et motstandsarray. En magnet som blir bygget inn i det bevegelige objektet gir posisjonen. Det må benyttes umagnetiske materialer i konstruksjonen. Lansen kan stå i Ex sone.

Overlastvern for ventiltestebenker

Produktet er designet som et overlastvern for ventiltestebenker til bruk i oljeindustrien, men kan også benyttes i andre sammenhenger. Ved å måle med strekklapper på en mekanisk belastet konstruksjon kan varsel evt. alarm og utkobling styres når visse grenser nås.

Elektronisk låsesystem for bysykkel

Smart City Bike® Utviklet av INFOTRONICS.

TermoNett®

Termonett® er et rimelig flerkanalssystem for kontinuerlig overvåking, varsling og logging av temperatur i fryse og kjøleanlegg opp til 200 målepunkter.

Til toppen.;